• Budowie wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej, gmina Szerzyny. - galeria
  • Dobudowa Budynku Usługowo – Handlowego do istniejącego Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego w Tarnowie przy ul. Giełdowej. - galeria
  • Wykonania robót budowlanych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach przy ul. 11-go Listopada 43.Zakres robót obejmuje dwa zadania: Zadanie I - Termomodernizacja budynku. Zadanie II - Modernizacja CKPiU w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz modernizacja zespołów pomieszczeń i instalacja wentylacji mechanicznej. - galeria
  • Termomodernizacja budynku remizy OSP i Przedszkola w Dominikowicach. - galeria
  • Zaprojektowanie i budowa budynku szkolno-dydaktycznego w Zespole Szkól Muzycznych - domu perkusisty w Tarnowie, ul. Lippóczy`ego
  • Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej
  • Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tarnowie przy ul. Przemysłowej
Go to top