• Dobudowa awaryjnej klatki schodowej do budynku Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego w Złotej,
  • Wykonanie robót inwestycyjnych prowadzonych na obiekcie Bazyliki św. Mikołaja w Bochni zatwierdzonych przez Konserwatora Zabytków i Starostę Powiatowego,
  • Odnowa centrum wsi Stare Żukowice poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola,
  • Remont Elewacji Budynku Szkoły Podstawowej i Sali Gimnastycznej w Uszwi,
  • Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr. 15 w Tarnowie
  • Wykonanie budynku szatni wraz z pomieszczeniami socjalnymi przy istniejącym boisku sportowym LKS Łętowice - stan surowy otwarty,
  • Termomodernizacja szatni LKS Zbylitowska Góra,
  • Rozbiórka budynku biurowo-magazynowego przy ul. Szujskiego w Tarnowie.
Go to top