• Kompleksowe roboty budowlane polegające na budowie budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. - galeria
  • Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w adoptowanych pomieszczeniach szkolnych w Brzesku
  • Wykonanie elewacji kościoła w miejscowości Ostrów Szlachecki
  • Wykonanie kanalizacji snitarnych z rur kamionkowych, PVC i PEHD w miejscowości Żywiec wraz z robotami drogowymi i towarzyszącymi,
  • Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Lubcza poprzez budowę boiska sportowego i bieżni wraz z układem komunikacyjnym,
  • Remont budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu polegający na termomodernizacji, wykonaniu pokrycia dachowego oraz robotami towarzyszącymi,
  • Budowa boiska na osiedlu Westerplatte w Tarnowie etap I i II,
  • Budowa kaplicy cmentarnej w Tuchowie przy ul. Leśnej ETAP III - roboty wykończeniowe
  • Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku ? pawilony A, B, C wraz z przewiązkami,
  • Budowa budynku garażu dla OSP Czermna
Go to top